BILETY
BILET   (wyraz pochodzi z francuskiego słowa billet) - dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z określonej usługi (np. wejścia na mecz, przejazdu autobusem), za którą uiściło się opłatę przy jego nabyciu.

Tradycyjne bilety wytwarzane były ze zwykłego papieru.

Pierwsze bilety pojawiły się w drugiej połowie XIX wieku. Często był to kawałek papieru z ręcznie napisanym tekstem, podpisany lub opieczętowany przez sprzedającego.

Obecnie (z uwagi na fałszerstwa) bilety dostępne w sprzedaży drukuje się zazwyczaj na specjalnym papierze zaopatrzonym w różnego rodzaju zabezpieczenia (np. mikrodruk, hologram).

W sprzedaży coraz częściej rezygnuje się z tradycyjnych form biletów na rzecz wydruków z kas fiskalnych.

Pojawiły się też bilety (głównie okresowe) w formie kart elektronicznych (np. Warszawska Karta Miejska albo Krakowska Karta Miejska) oraz wirtualne bilety w postaci hasła lub kodu (np. bilety lotnicze).
E-mail :    piotr-56@wp.pl                                            statystyka(c) Piotr Deresiński 2009